Udgivet i Skriv en kommentar

Forældre skal høre om mindset

Hvad er det der gør, at nogle børn lærer, reagerer og trives i skolen, mens andre børn ikke gør? Er det noget medfødt, kommer det fra erfaringer og oplevelser, er det deres personlighed eller måske noget helt fjerde?

Der er ikke en entydig forklaring på ovenstående og så alligevel. Ifølge psykologiprofessor Carol Dweck har børns mindset nemlig en uvurderlig betydning for, hvordan de lærer, reagerer og trives i skolen.


Det er svært at lære nyt

Det kan være svært og udfordrende at lære nyt, som det netop handler om i skolen. Barnet skal både lære fagligt stof, men skal også lære at lære. De fleste børn kender til den forvirring der kan opstå, når man skal lære noget nyt, men for mange børn er det svært at tale højt om.

En måde hvorpå forældre kan fremme børns udviklende mindset er at hjælpe dem med at forstå, at de svære følelser og reaktioner, der nemt opstår, når man skal lære noget nyt, ikke alene er helt normale, men også gavnlige i processen med at lære.

Et udviklende mindset er dog ikke noget, barnet udvikler over en dag. Det skal trænes og holdes ved lige. Et godt sted at begynde som forældre er at tænke over, hvad du fremhæver, når du taler med dit barn. Roser du for resultatet: “Det er et virkelig flot resultat … hvor er du dygtig” eller roser du for indsatsen ”det er et virkelig flot resultat … fortæl mig, hvordan du arbejdede med det”.


Forældres mindset er vigtigt

Skal forældre fremme barnets udviklende mindset er det vigtigt, at de også selv tror på, at evner kan udvikles. Et dansk studie fra 2016 viser, at forældres mindset har stor betydning for børns faglighed. I forsøget undersøgte forskerne forældres mindset ift. børns læsefærdigheder.

Mange forældre tror fx, at de grundlæggende læsefærdigheder er medfødte, hvilket gør, at de mere eller mindre accepterer, at deres barn måske har svært ved at læse. Dette fastlåste syn på evner gør, at mange forældre giver op, hvis et barn har svært ved at læse og fokuserer derfor ikke på at forbedre barnets læseevner.

Ved at fortælle forældre om mindset og bevidstgøre dem om, at alle børn kan lære at lære mere, fandt forskerne frem til, at effekten af at forældrene involverer sig, svarer til to voksne i klassen eller fire timers ekstra danskundervisning om ugen i 4 måneder i 4. klasse.

Forældrene lærte bl.a. om betydningen af ikke at fokusere på resultatet - altså hvor korrekt børnene læser - men i stedet at opmuntre og rose børnene for deres indsats, da børn derved kommer nemmere fra bogstaver, til ord til forståelse af tekst.


Forældre i Brændgaard-området i Herning blev præsenteret for mindset

I Herning Kommune er forskellige ressourcepersoner i et geografisk område – Brændgaard-området – blevet klædt på til at implementere tankerne bag Dwecks mindset teori i deres respektive praksisser. Der har deltaget lærere fra folkeskole og ungdomsskole, SSP, UU og boligsociale medarbejdere. Og de er godt i gang med at bruge tilgangen overfor børnene.

Men forældrene skal også inddrages. Derfor blev forældre i Brændgaard-området inviteret til at høre om mindset. De fik viden om det fastlåste og det udviklende mindset og input til, hvad de kan gøre for at støtte deres barn bedst muligt. Fx hvordan ros bør fokusere på det arbejdet, der er lagt i en opgave eller indsats og input til, hvordan man kan spørge ind og understøtte barnet, når det støder på udfordringer.

Forældrene var glade for oplægget og gav udtryk for, at gennemgangen af tilgangen gav dem mange brugbare aha-oplevelser.

Skolen i Brændgaard-området vil fremadrettet lade sig inspirere af oplægget og præsentere flere forældre for mindset og fortælle, hvordan skolen arbejder med det og hvad man som forældre kan gøre.

Kilde:

Andersen, S. C., & Nielsen, H. S. (2016). Reading intervention with a growth mindset approach improves children’s skills. PNAS, 113(43), 12111-12113.

Leave a Reply