Udgivet i Skriv en kommentar

Kan et fokus på mindset gavne udfordrede unge?

Ung med vejleder

70.000 unge i alderen 15-29 år står uden ungdomsuddannelse eller job. Mange unge har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse og det er et tab både for den enkelte og samfundet. For den enkelte unge kan det betyde lavt selvværd og udsigt til et liv på overførselsindkomst og ingen forhåbning om et job og selvforsørgelse.

Kimen til dette ærgerlige scenarie kan være lagt allerede i folkeskolen, hvor eleven ikke har lært gode strategier til at tilegne sig ny viden som fx at yde en indsats, overkomme modstand og opsøge feedback. Andre faktorer, som kan have betydning for ens læringsevne, er evnen til at møde til tiden og få lavet lektier.

Baggrunden for, at nogle unge har svært ved at finde motivation i skolearbejdet, kan bunde i, at de allerede fra en tidlig alder har haft negative oplevelser i skolen fx følt sig mindre dygtige end de andre i klassen. Det kan skyldes, at den unge allerede fra start har haft faglige, sociale eller personlige udfordringer eller en blanding af det hele med i bagagen – udfordringer som det ikke er lykkes at håndtere. Uanset hvad kan det forårsage lavere selvværd og fx komme til udtryk ved at den unge accepterer eller affinder sig med et ’label’ som mindre dygtig. Og har man først affundet sig med det, så kan man føle, at man lige så godt lade være med at anstrenge sig og lade lektier være lektier.

 

Kan et fokus på mindset hjælpe alle unge?
Medierne har fokus på at fortælle historier om superelever med tårnhøje gennemsnit, men man kan også jævnligt læse om unge, der føler sig stressede. Især fremhæves det, at unge med stort fokus på at præstere i skolen knækker, bl.a. fordi de føler, at karaktererne i gymnasiet er altafgørende for deres fremtid.

Der er efterhånden en del gymnasier, der er opmærksomme på, at implementering af en mindset-kultur kan imødegå de negative konsekvenser, der kan være i en præstationskultur. Gymnasiernes primære indfaldsvinkel er på, hvordan underviserne kan få eleverne til at fokusere på læringsprocessen og på at skabe en kultur, hvor eleverne tør bevæge sig udenfor deres comfortzone, hvor der er risiko for at fejle, men også mulighed for at lære mere.

Men en mindset-tilgang er også relevant for fx mindre-uddannelsesparate unge og unge der er skoletrætte og har lavere motivation. Disse unge mærker også præstationspresset, men reaktionen på det, kan være en anden end hos de elever, der gør alt for at opnå høje karakterer. Det kan fx være at man lader stå til og affinder sig med, at sådan er det bare. En reaktion forårsaget af, at den unge kan tænke, at ens evner ikke rækker til mere, fordi der er en begrænsning i ens personlige evner og intelligens.

 

Evner der fremmer motivation og kunnen
Undervisning i mindset kan gøre en forskel for de mere udfordrede unge, der potentielt ikke bliver erklæret uddannelsesparate. Undervisning i mindset kan skubbe til elevens indre motivation bl.a. fordi eleven får viden om, hvordan evner og intelligens kan udvikles for alle og betydningen af, hvad man selv kan gøre for at få det til at ske.

Ved at lære unge om det udviklende mindset og de læringsstrategier mindset’et indeholder, kan et fokus på at arbejde med nedenstående evner bane vejen til bedre læring.

  • Vedholdenhed – også når det er kedeligt eller man hellere vil lave noget andet
  • Strategier til at overkomme modgang, når tingene er svære
  • Opsøge feedback, når man går i stå
  • Generelt at passe sine ’ting’ dvs. møde til tiden og lave lektier
  • Være nysgerrighed
  • Være god til at samarbejde

Et fokus på at fremme ovenstående evner hos udfordrede unge vil hjælpe dem til at trives bedre i læringsprocessen, hvilket kan skabe en generelt bedre trivsel og et større selvværd.

 

Vejledere kan gøre en forskel
Evner som vedholdenhed, nysgerrighed, at møde til tiden osv. bliver også fremhævet af UU Danmark som vigtige for at blive uddannelses- og arbejdsmarkedsparat. Det er derfor også oplagt, at fx UU-vejledere finder inspiration i mindset-teorien i deres arbejde med at hjælpe unge godt på vej.

Viden om tilgangen kan give vejlederen en opmærksomhed på, om den unges adfærd indikerer, at den unge er i et fastlåst mindset, hvor den unge ikke selv tror på, at man kan rykke sig væsentligt. Her kan UU-vejlederen hjælpe og motivere de unge til at arbejde hen imod at få et mere udviklende mindset og derigennem hjælpe dem til at blive uddannelses-parate.

Brug af en mindset-tilgang er derfor ikke kun relevant for de højt præsterende unge, men i høj grad også for de unge, som er udfordrede.

Leave a Reply