Udgivet i Skriv en kommentar

Dweck vinder verdens største uddannelsespris i Hong Kong

I december 2017 vandt psykolog Carol Dweck Yidans uddannelsespris i Hong Kong for hendes uddannelsesforskning om mindset. Det er den største uddannelsespris, der findes.

De asiatiske samfund har udviklet udprægede præstationskulturer, hvor terperi for at præstere er normen. Skoleelever presses til det yderste og som en følge af det enorme pres og forældrenes forventninger om gode karakterer, er dårlig trivsel, lavt selvværd og angst udbredt blandt eleverne. Dweck kritiserer den ’cramming’ kultur, der har udviklet sig i de asiatiske kulturer, hvor skoleelever bliver ved med at terpe stoffet i timevis med fokus på at præstere ved prøverne.

Dweck påpeger, at denne præstationskultur i høj grad er med til, at fremme et fastlåst mindset hos eleverne. Hun udtaler, at selvom det er godt, at elever lærer at arbejde hårdt, så er det ikke i dette tilfælde lig med et udviklende mindset. De arbejder hårdt for at lære stoffet udenad med henblik på præstationen og ikke for at forstå. Terperi for at opnå gode karakterer skaber derimod en konstant frygt for ikke at slå til og eleverne trives dårligt i læringsprocessen.

Fokus bør i stedet være at forstå, stille spørgsmål og tænke. Hvis de har et udviklende mindset, vil de blive drevet af nysgerrighed og glæden ved at lære og udvikle egne evner. I USA og Europa har der også været en markant tendens til at samfundet bliver mere og mere præstationsorienteret – i Danmark fx tydeliggjort med de mange test i grundskolen. Dwecks forskning om det udviklende mindset har nu i en årrække påvirket mange skolers arbejde og fået en del til at stoppe op og revurdere deres pædagogisk didaktiske praksis for at optimere læring og trivsel.

At der i Hong Kong findes en skole, der prøver at modarbejde den herskende præstationskultur med alternative læringsstrategier, er opmuntrende. Dweck vil bruge nogle af prismidlerne til at udvikle et undervisningskoncept, der kan hjælpe de asiatiske undervisere, så de i højere grad fx bruger gruppearbejde, giver eleverne tid til at revidere og forstå opgaverne og evt. også giver karakterer for elevernes evne til at forbedre sig. I Danmark arbejder mange skoler med at fremme elevernes udviklende mindset eksempelvis ved at arbejde med forskellige grader af karakterfrihed koblet med et øget fokus på formativ feedback.

Leave a Reply