Udgivet i Skriv en kommentar

Fokus på de studerendes mindset og afskaffelse af karakterer har haft en positiv effekt på førsteårsstuderende ved Antropologi på KU

Antropologi på Københavns Universitet er karakteriseret af studerende, der har klaret sig godt i gymnasiet, hvor de har opnået et højt gennemsnit, der har givet dem en af de eftertragtede pladser på antropologi studiet. Men hvordan kan det så være, at netop dette studie oplever et relativt stort frafald sammenlignet med andre uddannelser?

I studievejledningen erfarede de, at der var studerende, der oplever stress og præstationsangst. I visse tilfælde kunne en studerende være slået ud af et 4 eller 7-tal. Studievejledningen og Instituttet i øvrigt var derfor meget interesserede i at gøre noget for at øge de studerendes trivsel og forebygge frafald, vel vidende at noget frafald har andre årsager fx studerende, der bliver overraskede over indholdet eller studerende, der har valgt studiet, fordi deres høje ’snit’ skulle bruges.

Samskabende forløb for studievejledere

Studievejledningen deltog derfor i et samskabende forløb med konsulenthuset Navigent. Den Centrale Studievejledning på Aalborg Universitet deltog ligeledes i forløbet. Forløbet skulle give studievejlederne nye værktøjer, som kunne hjælpe med at få de studerende til at fokusere på læringsprocessen fremfor at stirre sig blinde på præstationer og karakterer.

Med afsæt i psykolog Carol Dwecks forskning om sammenhængen mellem motivation og kompetence fik studievejlederne nye greb og inspiration, som de kunne bruge overfor de studerende både kollektivt og i de individuelle samtaler. Arbejdet skulle fokusere på at fremme et såkaldt udviklende mindset, hvor de studerende inspireres til at fokusere på læringsprocessen og til ikke at lade sig slå ud af modgang.

Men hvordan er det gået siden? Er der tegn på, at fokus på læring og proces fremfor præstation har virket og ikke mindst forebygget frafald?

Navigent kontaktede studievejledningen på Antropologi for at høre, hvordan det er gået, her lidt over et halvt år inde i det første studieår.

Vores fornemmelse er, at vi har haft færre samtaler med førsteårsstuderende, og det tænker jeg hænger sammen med, at vi både har lavet et grundigt førstesemesteroplæg, som har haft meget fokus på det her med at turde fejle, og turde prøve ting af osv. Men det har så også været rigtig godt bakket op af, at vi har afskaffet karaktererne det første semester”studie- og karrierevejleder Luise Mandrup Andersen

I forlængelse af indsatsen valgte Antropologi at afskaffe karakterer på første semester, hvilket utvivlsomt har givet anledning til færre bekymringer blandt de studerende, som har givet udtryk for, at de gerne undværer karaktererne.

”Tallene er ikke afgørende for dit videre liv” – studie- og karrierevejleder Luise Mandrup Andersen

Selvom de afskaffede karakterer og introduktionen af Dwecks mindset-teori har haft en positiv effekt, er det stadig en udfordring at arbejde med præstationsangsten. Karakterne har spillet så stor en rolle i gymnasiet, at det er svært for de studerende at ændre mentaliteten på universitetet. Derfor lægger studievejledningen vægt på at fortælle de studerende igen og igen, at karakterne ikke er afgørende for, om de får et godt liv kombineret med et øget fokus på at give de studerende gode studie-og læringsteknikker.

Selvom frafaldstallene først kendes ved starten af andet studieår, er der på nuværende tidspunkt (forår 2018) en klar forventning om, at der vil være lavere frafald i indeværende studieår.

Leave a Reply