7 gymnasier udvikler en mindsetkultur

19. januar 2016

I oktober 2015 iværksatte 7 gymnasier en fælles indsats for at udvikle en mindsetkultur. Det sker med støtte fra Kompetencefonden. Det drejer sig om Viborg Gymnasium & HF, Århus Akademi, Fredericia Gymnasium, Odder Gymnasium, Mulernes Legatskole, Aalborghus Gymnasium og Sankt Annæ Gymnasium. Sidstnævnte er med på sidelinien, idet gymnasiet er kommunalt og derfor ikke kan støttes af Kompetencesekretariatet.

Projektet er skudt i gang og en taskforce bestående af 2 lærere fra hvert gymnasium er godt i gang med at udvikle et undervisningskit indenfor forskellige emner. Der er fx:

• et kit, der kan bruges til at introducere mindset

• et kit om at skabe en fejlkultur

• et kit om feedback

• et kit om at skabe motivation til læring


Alle gymnasier vil over to år afholde 4 halvdagsworkshops, hvor taskforcen bringer forskellige emner op for en kreds af lærere.

Derved klædes lærerne løbende på til at kunne anvende ’mindset-greb’ i undervisningen.

Der foretages effektmålinger undervejs i projektet og taskforcen vil løbende udvikle undervisningskittet bl.a. på baggrund af et midtvejsseminar, hvor en større gruppe lærere fra gymnasierne evaluerer den hidtidige indsats.

Projektet følges løbende af gymnasiernes SU med henblik på sikre, at en mindsetkultur indarbejdes og forankres i skolernes strategi.

Her på siden vil vi løbende formidle erfaringerne i projektet.