Cases

Her på siden formidles eksempler på, hvordan et fokus på mindset kan få fagpersoner til at ændre tilgang og forskellige målgrupper til at udvikle og fastholde et "growth" mindset.


18. januar 2018

Ledere fra fire gymnasier arbejder i 2017-18 på at finde frem til en virkningsfuld måde til at implementere mindset-tilgangen i organisationen.

Læs mere...


 

11. december 2017

Studievejledningen på Antropologi, Københavns Universitet (KU) og AAU Studievejledning har gennemført et forløb i samarbejde med konsulentfirmaet Navigent i 2017, hvor de sammen skulle finde ud af, hvordan indsigterne fra psykolog Carol Dwecks forskning om motivation kan komme de studerende til gode.

Læs mere...


 

9. oktober 2017

Viborg Gymnasium & HF, Odder Gymnasium, Fredericia Gymnasium, Aalborghus Gymnasium, Aarhus Akademi, Mulernes Legatskole og Skt. Annæ gymnasium har over en toårig periode arbejdet med projektet ”Fra performancekultur til læringskultur”.

Læs mere...


 

30. august 2016

Mindset (det at skabe et udviklende mindset) har betydet noget for mig fagligt i forhold til feedback. I folkeskolen blev jeg tit ked af det, når jeg fik konstruktiv feedback, fordi jeg tog det som om, at det jeg havde lavet, ikke var godt nok. Nu er det meget lettere at få feedback, fordi jeg ser det som en mulighed for at flytte mig og forbedre mig - elev, 2.g

Læs mere...


 

2. september 2016

Mindset (det at skabe et udviklende mindset) har betydet noget for mig fagligt i forhold til feedback. I folkeskolen blev jeg tit ked af det, når jeg fik konstruktiv feedback, fordi jeg tog det som om, at det jeg havde lavet, ikke var godt nok. Nu er det meget lettere at få feedback, fordi jeg ser det som en mulighed for at flytte mig og forbedre mig - elev, 2.g

Læs mere...


 

9. marts 2016

To skoler i Københavns Kommune og tre skoler i Viborg Kommune vil det kommende år implementere en mindsetkultur. Kick-off er netop afholdt på Skt. Annæ og de øvrige skoler følger trop i starten af skoleåret 16/17. Dernæst vil skolerne i de respektive kommuner sammen udvikle deres indsats gennem en workshoprække, hvor de får nye input og sammen finder frem til de greb, som de ønsker at implementere på deres skole/klassetrin.

Læs mere...


 

9. marts 2016

17 ledere fra Sankt Annæ Gymnasieskole havde sat hinanden stævne for at arbejde med, hvordan de som ledere kan understøtte implementeringen af en mindset kultur i hhv. gymnasieskolen, folkeskolen og sangskolen.

Læs mere…


 

19. januar 2016

I oktober 2015 iværksatte 7 gymnasier en fælles indsats for at udvikle en mindsetkultur. Det sker med støtte fra Kompetencefonden. Det drejer sig om Viborg Gymnasium & HF, Århus Akademi, Fredericia Gymnasium, Odder Gymnasium, Mulernes Legatskole, Ålborghus Gymnasium og Sankt Annæ Gymnasium. Sidstnævnte er med på sidelinien, idet gymnasiet er kommunalt og derfor ikke kan støttes af Kompetencefonden.

Læs mere…


12 efterskoler i Vendsyssel blev præsenteret for mindset-tænkningen

18. september 2015

På en workshop med oplæg, dialog og øvelser blev flg. spørgsmål bl.a. drøftet: Hvordan får man eleverne til at tænke ud af boksen? Hvordan får man eleverne til at turde fejle? Og hvad gør man ved elever, der bare ikke gider?

 


 

B.93’s Skole- og Idrætsakademi

10. september 2015

Lærere og trænere havde fokus på elevers mindset i hhv. skolen og i træningssituationen og hvad lærere, trænere og forældre kan gøre for at give dem gode mestringsstrategier. Over tre workshops satte lærere og trænere fokus på, hvordan man kan fremme et growth mindset hos eleverne. Forældrenes rolle optog deltagerne meget og det blev diskuteret, hvordan man kan inddrage forældrene, så deres dialog med børnene fx ikke kun handler om resultater, men fokuserer på børnenes indsats. Der kan være dialog med forældrene på flere niveauer – fx i klassen og ved elev/forældresamtaler – og forældrene kan, hvis de støtter tankegangen, være med til at fastholde eller udvikle et growth mindset hos børnene. 

Fokus på mindset på Sprogskolen Kolding

7. august 2015

Der blev sat fokus på betydningen af både kursisters og læreres mindset. Dagen handlede om, hvad lærerne konkret kan gøre for at løfte alle kursister. Hvilken type feedback, der skal gives og hvilke fortællinger, der er gode at bringe til torvs, og de respektive teams fandt frem til de greb, som de ville afprøve i egen undervisningspraksis.