De to mindset

Det fastlåste mindset: Kort fortalt tror personer med et fastlåst mindset, at deres intelligens og evner i det store og hele er medfødte og at det er dén ballast, der bestemmer, hvor meget de kan lære gennem livet. Personer med et fastlåst mindset vil derfor nødig tage udfordringer op, som man ikke er sikker på at kunne klare. Man vil være bange for at fejle og dermed risikere ’at virke dum’. Man vil have en tendens til blot at gøre mere af det samme, dvs. dét man har erfaret virker eller det man tror virker. Et fastlåst mindset kan opstå, hvis fx forældre eller lærere har rost barnet for at være kvik eller for at have medfødte evner.

Begavede eller talentfulde børn og unge kan klare sig et godt stykke på deres medfødte evner, men når tingene bliver svære og kræver en særlig indsats, mangler de der har et fastlåst mindset strategier til at håndtere modstand og giver let op.

Hvis omvendt børn og unge gentagne gange har fået at vide, at de ikke er gode nok, vil de der har et fastlåst mindset tænke, at deres evner ikke rækker, acceptere dette og nå frem til, at det ikke nytter noget at yde en indsats. Hvis fx en lærer eller anden ressourceperson signalerer, at man ikke tror en udfordret ung kan noget, så vil dette sandsynligvis blive en selvopfyldende profeti hos en ung med et fastlåst mindset.

Det udviklende mindset: Personer med et udviklende mindset tror, at man kan påvirke sin intelligens og sine evner ved at træne, hvad enten det er i skolen, en idrætsdisciplin eller et musikinstrument, man vil være dygtigere til. Personer med et udviklende mindset opfatter ikke dét at fejle som et personligt nederlag, men lærer af deres fejl og prøver gerne gentagne gange og forskellige strategier, indtil det (måske) lykkes. Personer med et udviklende mindset trives i processen hen imod et resultat.

Et udviklende mindset er grundlæggende hos alle nyfødte, og understøttes ved at forældre, lærere, trænere mv. målrettet roser børn og unge for deres indsats fremfor deres evner. Carol Dweck har bl.a. påvist, at unge med et udviklende mindset trives bedre i læringsprocessen end unge med et fastlåst mindset. Unge med et fastlåst mindset vil have en tendens til at være mere nervøse og utilpasse, uanset om de klarer sig godt eller skidt, fordi de vil være bekymrede for, hvordan de klarer sig næste gang.