Et udviklende mindset kan fremmes

 

Lærere, pædagoger, forældre, uddannelsesledere, frivillige og andre ressourcepersoner kan fremme et udviklende mindset hos børn og unge. Det kan man fx ved at læne sig op af neuroforskningen og fortælle dem, at hjerneforskere har fundet frem til at hjernen er en muskel, der kan trænes og at alle mennesker uanset forudsætninger derfor kan blive bedre end de er nu. Styrken er, at det er videnskabelige fa, som alle kan forholde sig til. Signalet til børn og unge er, at man ikke skal lade sig slå ud af, at nogle kammerater er bedre til en eller anden disciplin, da man selv kan blive bedre ved at træne og få feedback. Prøver og tests skal derfor kun ses som udgangspunkt for videre læring og ikke som et udtryk for, hvor intelligent man er.

Et udviklende mindset fremmes ved at give konstruktiv fremadrettet feedback og ved at give alle børn og unge udfordringer, så de har mulighed for at fejle og forbedre sig, uanset om det er i skolen, fritidslivet eller andetsteds. Fejl italesættes som noget positivt, fordi de der tør at udfordre sig selv og fejle, i højere grad lærer nyt og udvikler sig. Dette kobles med inspirerende fortællinger om andres strategier for at opnå særlige mål eller kompetencer, hvilket giver børn og unge lyst til at arbejde hårdere og en tro på, at det nytter.

Perspektiverne er store! Fremme af et udviklende mindset kan i princippet løfte alle. Det kan fx være:

- Personligt, socialt og fagligt udfordrede unge, som vil klare sig bedre, hvis de mødes af omgivelser, der forventer, at de kan gøre det bedre. Det kan være dét, der gør, at de klarer overgangen til en ungdomsuddannelse og fuldfører denne.

- De såkaldte 12-tals piger og drenge, der stiller store krav til sig selv og har svært ved at klare konkurrenceræset med fare for at få stress og lavt selvværd. Mødes de af en udviklende mindset tilgang, vil de også turde fejle og fx at række hånden op, selvom de ikke er 100 pct. sikre på svaret. De vil lære at have fokus på selve læringen.

- Sportsudøvere, musiktalenter mm., som stræber efter perfektion.

- Medarbejdere og ledere, der i højere grad vil se fordele i at dele viden og samarbejde fremfor at konkurrere med hinanden. Det giver bedre opgaveløsning, mere mod til innovation og en bedre bundlinje/kerneydelse til følge.