Gymnasieledere implementerer en mindsetkultur

18. januar 2018

Ledere fra fire gymnasier arbejder i 2017-18 på at finde frem til en virkningsfuld måde til at implementere mindset-tilgangen i organisationen. På alle fire gymnasier arbejder lærerne i en eller anden afskygning med tankerne bag psykolog Carol Dwecks forskning, som handler om, at elevernes læring og trivsel udvikles positivt, hvis man har fokus på at fremme et udviklende mindset hos eleverne. Det betyder, at man fx arbejder med at skabe skygge læringsrum og tilrettelægger undervisning, der fremmer elevernes nysgerrighed, vedholdenhed og evne til at modtage feedback.

Selvom der allerede er lærerpraksis, der rent faktisk fremmer ovenstående, så er det noget andet, når man som skole beslutter, at alle skal arbejde hen i mod samme mål. Så er det en egentlig kulturforandring, der ønskes og det er som altid udfordrende, at få alle med. Vanens magt er stærk og tiden knap, og vores hjerne er da også indrettet for at beskytte os mod ubehag, så hvis noget kræver en ændring, så vil vores hjerne trækker os i retning af at gøre som vi plejer.

Lederne vil i forløbet finde veje til at skabe en god implementering af mindset-tilgangen i hele organisationen. Det sker gennem et aktionslæringsforløb for både ledere og TR, hvor sidstnævntes viden og føling med medarbejdersiden ses som en styrke og nødvendigt bidrag i udviklingsarbejdet.

Lederne vil fx arbejde med, hvordan de kan skabe en kultur:

  • Hvor lærerne får støtte og opbakning i deres implementeringsarbejde, som fx indebærer at bump på vejen undervejs noget man lærer af.
  • Hvor det er naturligt at søge og modtage feedback på alle niveauer
  • Hvor der samarbejdes i teams, faggrupper og på lederniveau om, hvordan mindset-tilgangen kan udvikles og bruges i mange forskellige situationer

Lederne vil i forløbet bl.a. arbejde med storytelling. Forskning har vist at storytelling er en effektiv måde at dele viden på i organisationer, da fortællinger formidler metoder og værktøjer på en meningsfuld måde. Samtidig er storytelling en effektiv tilgang til at skabe en kulturforandring i organisationer, fordi det styrker fællesskabet og relationerne.

Virum Gymnasium, Skt. Annæ Gymnasium, Fåborg Gymnasium og Odder Gymnasium deltager i projektet, som støttes af Kompetencesekretariatet.