Materialer

Bog om mindset: "MINDSET I PRAKSIS - TRIVSEL OG LYST TIL LÆRING I SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE"

Vi har skrevet en praksisnær bog om mindset, som dels giver et overblik over teorien bag og dels giver en lang række eksempler på, hvordan man kan omsætte Carol Dwecks forskning til praksis i folkeskoler og ungdomsuddannelser. Bogen er primært baseret på erfaringer høstet på danske skoler og ungdomsuddannelser. Bogen indeholder desuden et kapitel om lærerens mindset og et kapitel om forældrenes rolle. Vi håber, at den vil være til inspiration. Bogen kan købes ved forlaget Dafolo.

Materialer til gymnasier

Syv gymnasier har gennemført projektet ”Fra performancekultur til læringskultur”. En taskforce bestående af udvalgte lærere fra hvert af de medvirkende gymnasier har i samarbejde med Navigent udviklet en række materialer, som kan være til inspiration for andre gymnasier. Materialerne kan ses her: GYMNASIE-KIT

Film

Nogle projekter har givet anledning til produktion af forskellige film. Disse er samlet her.

Klasserumskultur

Denne film handler om at skabe en god klasserumskultur. Det er vigtigt at skabe en god klasserumskultur, hvis alle elever skal føle sig trygge og have de bedste forudsætninger for at lære.

En film om hjernen

En film om sammenhængen mellem hjernen og intelligens i et mindset-perspektiv

Hjælp din læring godt på vej

En film om studieproblematikker udviklet af Navigent for studievejledningen på det samfundsvidenskabelige fakultet/antropologi på Københavns Universitet og den centrale studievejledning på Aalborg Universitet med støtte fra Kompetencesekretariatet.

Support your learning process

A movie about study challenges developed by Navigent for the Study Counsel at the Faculty of Social Science, Department of Anthropology, University of Copenhagen, and the central Study Counsel at the University of Aalborg. Supported by the Kompetencesekretariatet.

 

Den lærende hjerne

En film med Thomas Thaulov Raab om, hvordan vi kan bruge viden om hjernen og hukommelsen til at blive bedre til at lære nyt.