Midtvejsevaluering af projektet “Fra performancekultur til læringskultur”

2. september 2016

Midtvejsevalueringen kan læses her

Mindset (det at skabe et udviklende mindset) har betydet noget for mig fagligt i forhold til feedback. I folkeskolen blev jeg tit ked af det, når jeg fik konstruktiv feedback, fordi jeg tog det som om, at det jeg havde lavet, ikke var godt nok. Nu er det meget lettere at få feedback, fordi jeg ser det som en mulighed for at flytte mig og forbedre mig - elev, 2.g

Syv gymnasier landet over har arbejdet med at udvikle en god læringskultur. Lærerne har haft fokus på at fremme elevernes udviklende mindset for derigennem både at give eleverne et fagligt løft og en bedre trivsel.

Der er foretaget kvalitative interviews med 27 elever og 6 lærere fra ’mindset-klasser’. Desuden har elever og lærere besvaret et spørgeskema om indsatsen. Interessant er det at få viden om, hvorvidt det virker efter hensigten.

Om eleverne bliver mere fokuserede på læring, når lærerne målrettet arbejder med greb som fx:

  • Karakterfrie afleveringer
  • Fremadrettet individuel feedback
  • Skabelse af en fejlkultur dvs. hvor dét at fejle ikke er jordens undergang, men noget man lærer af

Én elev udtalte:
Mindset har givet mulighed for at sige til mig selv, at nu arbejder du med det i 5 timer, i stedet for 10 og så ser du, hvilken feedback du får. Altså mindset, har virkelig gjort mig mindre stresset - elev, 2.g

Og en anden elev:
Jeg følte mig bagud i tysk, fordi min folkeskolelærer var dårlig. Men nu er det nok det fag, jeg har rykket mig mest i. Vi sagde til hende i en time, at vi gerne ville snakke noget mere tysk i klassen, fordi hun i starten bare stod ved tavlen og snakkede. Hun tog det virkelig til sig, så nu snakker vi tysk hele tiden og det er fedt. Jeg tror lige hun skulle fange det der mindset, men nu er hun den bedste til det både med feedback og i timerne - elev, 1.g

Psykologiprofessorerne Deci og Ryan har i sin tid identificeret tre behov, der skal være opfyldt for at man motiveres:
  • En følelse af autonomi eller selvstændighed
  • En følelse af kompetence
  • En følelse af at høre til og blive respekteret

Tysklærerens elever føler helt sikkert en vis grad af selvstændighed, fordi læreren lyttede til dem og ændrede sin undervisningstilgang. Eleverne føler også kompetence, fordi de nu øver sig i at tale tysk hele tiden og eleverne føler sig respekteret, fordi lærerne lytter til deres behov.

Og lignende udtalelser fra elever var der mange flere af. Omvendt sagde de lærere, der arbejdede med mindset bl.a., at arbejdet med at fremme elevernes udviklende mindset, giver et fælles sprog blandt lærerne til at tale om udfordringer og hvilke didaktiske greb, der kan anvendes. Ligeledes giver lærerne udtryk for, at de får en bedre forståelse af eleverne.

Tænker jeg skulle ha’ vidst dette for 10 år siden. Det giver svar på mange ting og gør processen nemmere og relationen til eleverne bedre – lærer

Det hele var ikke kun lyserødt. Når skoler ønsker, at lærerne skal implementere en ny tilgang, kan det for nogle være svært at fastholde motivationen fx hvis man er i tvivl om, hvordan man skal folde tilgangen ud i praksis eller hvis man ikke har mulighed for at få nok sparring fra kolleger. En udbredelse af ny praksis kræver opmærksomhed fra ledelsen og en vilje fra lærerne, der også skal kunne være i et rum, hvor de muligvis fejler i første forsøg.

Projektet er støttet af Kompetencesekretariatet.