Om mindset

Mindset tilgangen er interessant, fordi den gavner alle børn og unge uanset om de klarer sig på et højt niveau eller er fagligt og socialt udfordrede. Ved at fremme et udviklende mindset, kan man øge børn og unges indlæringsevne, modstandskraft, trivsel og selvværd.

Arbejdet med mindset er en forsknings- og evidensbaseret metode især udviklet af professor og psykolog Carol Dweck fra Stanford University. Dweck har over de seneste 30 år forsket i sammenhængen mellem motivation og kompetence og i dette arbejde bl.a. fundet evidens for, at mennesker typisk vil have ét af to mindset. De to mindset skal ses som et spektrum, hvor mennesker kan være mere eller mindre det ene eller det andet, men kan bevæge sig i begge retninger. Dweck m.fl. har påvist, at børn og unge med et udviklende mindset (På engelsk: Growth mindset) er mere robuste, når de møder modgang og mere villige til at yde en arbejdsindsats end børn og unge med et fastlåst mindset (På engelsk: Fixed mindset). Undersøgelser har desuden vist, at børn og unge med et udviklende mindset trives bedre i læringsprocessen end børn og unge med et fastlåst mindset.

Metoden har vundet genklang i USA, hvor Carol Dweck i juni 2015 var inviteret ind i Det Hvide Hus for at drøfte, hvordan metoden kan implementeres på skoler generelt i USA.