Sankt Annæ Gymnasieskole vil være en mindset institution

9. marts 2016

17 ledere fra Sankt Annæ Gymnasieskole havde sat hinanden stævne for at arbejde med, hvordan de som ledere kan understøtte implementeringen af en mindset kultur i hhv. gymnasieskolen, folkeskolen og sangskolen. Deltagerne fik en grundlæggende introduktion til emnet, hvorefter de drøftede, hvad der er relevante mål for indsatsen i de respektive afdelinger og hvilke aktiviteter, der kan føre derhen. 

Deltagerne drøftede blandt andet udfordringer som:

  • - Hvordan kan vi som ledere understøtte lærerstaben i at bruge mindset-greb og hvad kan vi tilbyde i form af tid, sparring, input og gejst?
  • - Hvad kan vi som ledere gøre for at bane vejen for at gode tilgange og greb udbredes til andre lærere og ledere?

  • - Hvordan får vi som ledere viden om, hvad der foregår i undervisningslokalet og hvad kan vi gøre for at bevare fokus på en fortsat udviklende mindset-kultur?

Drøftelserne blev afrundet med udfyldelsen af en handlingsplan for hver afdeling, hvor der også blev taget stilling til, hvad der er relevante milepæle og hvilke udfordringer, der kan støde til i forløbet. Det kom der engagerede dialoger og mange gode input ud af.