Ydelser

Navigents konsulenter har arbejdet med indsigterne i Dwecks mindset forskning siden 2013 og det har givet anledning til etablering af denne selvstændige hjemmeside www.mindsetpraxis.org, der samler viden om brugen af mindset i forskellige organisationer og målgrupper. Vi har arbejdet med at formidle viden, evaluere mindset-indsatser og facilitere og samskabe forløb for at implementere en mindsetkultur eksempelvis i folkeskoler, gymnasier, universiteter og tværfagligt i udsatte områder i Danmark.

Vi har høstet en række erfaringer med at implementere mindset i organisationer og i forhold til forskellige målgrupper fx lærere, skoleledere, studievejledere, forældre, ikke-uddannelsesparate og andre unge samt diverse ressourcepersoner rundt om de unge. Vi har erfaret, at mindset kan bidrage til at forbedre læring, undervisning, professionelt samarbejde, faglige læringsfællesskaber, ledelse og hjælpe børn og unge med at blive mere motiverede for læring. Vi samarbejder derfor med skoler, kommuner, virksomheder og organisationer, som ønsker at forbedre læring, trivsel og samarbejde med en mindsetbaseret tilgang.

Vores alsidige erfaring har vi formidlet i en overskuelig og lettilgængelig bog ”Mindset i praksis – Trivsel og lyst til læring i folkeskolen og ungdomsuddannelsen”, som udgives ved Dafolo i januar 2018. Bogens målgrupper er lærere, vejledere, pædagoger og andre ressourcepersoner rundt om de unge.
Læs mere om Navigent's arbejde her

Vi har udviklet forskellige ydelser for forskellige målgrupper. Ring til os, så skræddersyr vi et projekt, der inspirerer og forandrer!
Vi tilbyder fx:

Rådgivning og sparring

Hvad enten I overvejer at implementere mindset tilgangen i jeres praksis, skal til at sætte i gang eller allerede er i gang, så rykker vi gerne ud og hjælper jer med at finde den bedste vej videre i jeres organisation.

Undervisning af elever i mindset og motivation

Vi tilbyder at gennemføre forløb for udskolingselever eller elever i ungdomsuddannelse af forskellig varighed fx 4-7 gange à 2 timer. De lærer om hjernen og om deres mindset’s betydning for deres motivation og kunnen. De inspireres ved at arbejde med den adfærd, som kan fremme deres udviklende mindset. Et forløb kan både hjælpe udfordrede elevers læring på vej og hjælpe elever generelt med at have fokus på læring fremfor præstation og dermed fx ruste eleverne i overgangen til ungdomsuddannelse eller hjælpe elever, der har så meget fokus på at præstere, at de trives dårligt.

Foredrag om mindset

Vi holder foredrag for alle målgrupper fra unge til lærere og ledere om mindset teorien og hvordan man kan arbejde med at fremme et udviklende mindset i forskellige kontekster.

Samskabende workshops for lærere, studievejledere, UU-vejledere m.fl.

Lær at implementere mindset i din praksis. I får en lang række eksempler på, hvordan et udviklende mindset kan fremmes i din praksis.

Kender I teorien i forvejen, kan vi fokusere på hvordan det kan omsættes i undervisning eller vejledning.

For lærere handler det fx om, hvordan læreren:

- indarbejder det i sin praksis, fx i forhold til talemåder og værdier

- skaber en god klasserumskultur

- skaber en læringskultur hvor fejl giver læring og der er fokus på formativ feedback

- bruger viden om hjernen til at skabe motivation hos eleverne

Der præsenteres en række greb og materialer, som giver et godt overblik over, hvad tilgangen går ud på og som er direkte anvendelige i undervisningen.

For studievejleder eller UU-vejleder handler det fx om at identificere hvilke udfordringer I møder hos eleven eller den studerende, hvor et mindset perspektiv kan åbne for nye handlemuligheder for vejleder og elev/studerende.

Forløbet vil give studievejledere og UU-vejledere konkrete greb og materialer, der kan bruges i vejledningen.

Workshop eller forløb til udvikling af mindsetbaseret ledelse

Hvordan kan ledelsen gå forrest i arbejdet med at skabe en mindsetbaseret organisation? De fleste forsøg på at implementere forandringer mislykkes, så en særlig ledelsesmæssig opmærksomhed i forhold til hvordan, er helt afgørende for succes.

Mindsetbaseret ledelse handler bl.a. om i hvilke sammenhænge og interaktioner et udviklende mindset kan fremmes i organisationen og om, hvordan man kan bruge fortællinger til at understøtte den ønskede kulturforandring.